Posted on

Toiteploki valimine

Toiteplokk on elektrotehnikas kasutatav seade, mis varustab elektrienergia tarbijat sobivate parameetritega elektriga (pinge, voolutugevus, vahelduv- või alalisvool jne). Tavaliselt on majapidamises saadaval 230V/50Hz vahelduvpinge või autoakust 12V alalispinge. Voolu tarbivad seadmed aga vajavad tihti teistsugust pinget.  

Toiteploki väljundpinge ja tarbija tööpinge peavad olema samad. Pinge tähis on volt, ühik V.

Tarbija(te) võimsus ei tohi ületada toiteploki võimsust. Võimsuse tähis on vatt, ühik W.

Teinekord märgitakse võimsuse asemel toiteploki maksimaalne voolutugevus. Voolutugevuse tähis on amper, ühik A. Toiteploki võimsus ja maksimaalne lubatud voolutugevus on üks-üheses seoses.


You cannot convert watts to amps, since watts are power and amps are coulombs per second (like converting gallons to miles). HOWEVER, if you have at least least two of the following three: amps, volts or watts then the missing one can be calculated. Since watts are amps multiplied by volts, there is a simple relationship between them.

Converting Watts to Amps 
The conversion of Watts to Amps at fixed voltage is governed by the equation Amps = Watts/Volts
For example 12 watts/12 volts = 1 amp
Converting Amps to Watts 
The conversion of Amps to Watts at fixed voltage is governed by the equation Watts = Amps x Volts
For example 1 amp * 110 volts = 110 watts

Vatti ei saa füüsikas otse teisendada ampriteks, kuna vatt on võimsuse ühik ja amprid näitavad mitu kulonit (kulon on elektrilaengu mõõtühik) sekundis läbib ajaühikus juhi ristlõiget. Samas, kui teil on olemas vähemalt kaks kolmest: pinge, voolutugevus või võimsus, siis võib puuduva välja arvutada:

A = W / V  ⇒  W = A * V


Suurema võimsusega toiteplokk lubab suuremat voolutugevust (näiteks pikemat või tugevama valgusega LED riba). 12V LED ribade reaalne tarbimine on üldjuhul väiksem tootja poolt määratud maksimaalsest võimsusest. Liiga võimas tarbija lõhub toiteploki või paneb selle avariirežiimile. Keerulisemates olukordades saab kasutada kaitset (12V fuse).